ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA


SATAMA INTERACTIVE OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.9.2007 KLO 8.30            
                            

Evli-konsernin osuus Satama Interactive Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 
ylittänyt 1/20. Evli-konserni omisti 21.9.2007 yhteensä 2.236.567 osaketta,   
jotka edustavat 5,42 prosenttia Satama Interactive Oyj:n osakepääomasta ja   
äänimäärästä. Omistus jakautuu Evli-konsernin sisällä seuraavasti:       

Evli Pankki Oyj: 916.500 osaketta                        
Evli-Rahastoyhtiön hallinnoimat sijoitusrahastot: 1.320.067 osaketta      

Samalla Evli Pankki Oyj on ilmoittanut Satama Interactive Oyj:lle, että Evli  
Pankki Oyj on myynyt Satama Interactive Oyj:n osakkeita termiinisopimuksella  
yhteensä 885.000 kappaletta, vastaten 2,15 prosenttia Satama Interactive Oyj:n 
osakepääomasta ja äänimäärästä.                         


SATAMA INTERACTIVE OYJ                             

Martti Ojala                                  
Talousjohtaja                                  


LISÄTIEDOT                                   
Martti Ojala, talousjohtaja, puhelin 040 570 7920                

JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet