ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA


PÖRSSITIEDOTE  SATAMA INTERACTIVE OYJ  1.10.2007 KLO 17.30 

Satama Interactive Oyj on tänään vastaanottanut seuraavan ilmoituksen      
omistusosuuden muuttumisesta:                          

Nordea Bank AB (publ) (ruotsalainen rekisterinumero 516406-0120) viittaa    
18.6.2007 antamaansa ilmoitukseen omistusosuuden muuttumisesta. Ilmoituksessa  
kerrottiin, että termiinien erääntyessä syyskuussa 2007 Nordea Bank AB:n (publ) 
suomalaisen tytäryhtiön Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) omistusosuus   
Satama Interactive Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee laskemaan alle  
1/5.                                      

Nordea Bank AB (publ) ilmoittaa, että syyskuussa 2007 erääntyneitä       
termiinisopimuksia on jatkettu pidempiin maturiteetteihin ja että Nordea Pankki 
Suomi Oyj:n omistusosuus Satama Interactive Oyj:ssä on edelleen yli 1/5.    

Nordea Pankki Suomi Oyj omistaa nyt 10,006,036 Satama Interactive Oyj:n osaketta
eli 24,26 % Satama Interactive Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.      

Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Satama Interactive Oyj:n osakkeita koskevia  
termiinisopimuksia. Termiinikaupat on toteutettu pörssissä ja vastapuolina on  
välitysliikkeitä. 46,203 kpl (4,620,300 osaketta) on joulukuussa 2007 erääntyvää
termiiniä, 35,400 kpl (3,540,000 osaketta) maaliskuussa 2008 erääntyvää     
termiiniä ja 18,450 kpl (1,845,000 osaketta) kesäkuussa 2008 erääntyvää     
termiiniä. Termiinien erääntyessä joulukuussa 2007 Nordea Pankki Suomi Oyj:n  
osuus Satama Interactive Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee laskemaan  
alle 3/20 ja termiinien erääntyessä maaliskuussa 2008 alle 1/20.        

Nordea Pankki Suomi Oyj on hankkinut omistamansa Satama Interactive Oyj:n    
osakkeet osana harjoittamaansa markkinatakausliiketoimintaa.          

SATAMA INTERACTIVE OYJ                             

Martti Ojala                                  
Talousjohtaja                                  


LISÄTIEDOT                                   
Martti Ojala, talousjohtaja, puhelin 040 570 7920                

JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet