BTS Group AB får order på 8 MSEK från Terra-Gruppen AS i Norge

Stockholm, SWEDEN


BTS Group AB får order på 8 MSEK från Terra-Gruppen AS i Norge

Stockholm, Sverige- BTS Group AB (publ), världens ledande konsult- och
utbild-ningsföretag inom området affärssimuleringar, har blivit anlitade av
Terra-Gruppen AS i Norge för att utveckla och leverera program i strategisk
affärskompetens och värdebaserat ledarskap värt ca SEK 8 miljoner.

Terra-Gruppen AS är en finanskoncern ägd av 79 norska Sparbanker, och som
till-sammans med Terra-Gruppen utgör en av de ledande och störst aktörerna inom
den norska finansmarknaden.
Målet med programmet är att förmedla en gemensam bild av Terra alliansens
af-färssituation och strategier, ge ökat affärsmannaskap och ökad förståelse för
bran-schen samt utveckla ett värderings- och prestationsbaserat ledarskap hos
närmare 100 bankchefer och ledare inom Terra alliansen. 
Deltagarna genomgår ett ledarskapsprogram som löper över fyra moduler med fo-kus
på affärsmannaskap, kundförståelse och ledarskap. I samtliga moduler kommer
deltagarna att arbeta med BTS beprövade metodik inom upplevelsebaserad
inlär-ning som har designats, utvecklats och anpassats för att reflektera Terra
alliansens bransch och framtida utmaningar.  Programmet levereras i samarbete
med Saga Corporate Advisors.
“Vi är stolta över att Terra-Gruppen AS har valt BTS och Saga Corporate Advisors
för detta strategiska program”, säger Jonas Stalder, Chef BTS Norge. “Detta är
ytter-ligare bevis på vår förmåga att leverera högkvalitativa kompletta projekt
för organisa-tioner som befinner sig i en förändringsfas”.
BTS Group arbetar till stor del med stora internationella företag, några exempel
på företag där BTS har arbetat med strategiska initiativ är: Coca-Cola,
Weyerhaeuser, General Motors, Vodafone, Boeing, Telstra, Adobe, Hewlett Packard,
Cisco, DHL, Honda, Toyota, Gap, SonyEricsson, Nokia, Scania och Sony.


För mer information, kontakta:

Thomas Ahlerup
Senior Vice President
Investor & Corporate Communications
BTS Group AB
Direkt		+46-8-5870 7002
Mobil		+46-768-966 300
E-mail		thomas.ahlerup@bts.com

Om Terra-Gruppen AS
Terra-Gruppen AS är en bankallians och en av Norges ledande finanskoncerner ägd
av 79 självstän-diga och lokala Sparbanker. Terra banken har ett totalt
förvaltat kapital på ca NOK 130 miljarder. Ter-ra-Gruppen erbjuder finansiella
tjänster och produkter till norske banker. De viktigaste företagen i
Ter-ra-Gruppen är Terra Securities, Terra Fondförvaltning, Terra
Kapitalförvaltning, Terra Försäkring, Ter-ra Bolån, Terra/AKTIV
Egendomförmedling, Terra Finans och Terra Kort. Terra-Gruppen's produkter
distribueras genom närmare 400 kontor i Norge. Terra-Gruppen är också ansvarlig
for inköp av tjäns-ter och produkter inom bland annat IT och
betalningsförmedling for Terra-bankerna.
Mer information om företaget finns på www.terra.no 

Om BTS Group AB
BTS Group AB är världens största konsult- och utbildningsföretag inom området
affärssimuleringar. BTS stödjer företagsledningar i att genomföra förändringar
och resultatförbättringar med hjälp av upp-levelsebaserad inlärning.
BTS tränar förutom företagens högsta chefer, hela organisationen i att förstå,
analysera och fatta rätt beslut med fokus på de faktorer som är viktigast för
företagens tillväxt och lönsamhet.  Projekten le-vereras som skräddarsydda
simuleringar via Internet, seminarier eller som en programvara där före-tagets
medarbetare kan skapa sig erfarenheter om resultaten av sina egna beslut. Allt
genom att prö-va sig fram och simulera verkligheten i en miljö där företagets
egna specifika data och förutsättningar används.
Detta skapar en mycket effektiv inlärningsprocess där företagets strategi och
mål snabbt omsätts till handling vilket leder till ett ökat lönsamhetstänkande
och marknadsfokus i det vardagliga beslutsfat-tandet. Resultatet är mätbara och
bestående resultatförbättringar.
BTS kunder är ofta globalt ledande storföretag i sina branscher. Idag har BTS
mer än 25 av världens 100 högst rankade företag som kunder. Under 2006 hade BTS
en omsättning på SEK 379,1 miljoner (286,1) och ett resultat efter skatt på SEK
38,6 miljoner (36,8). BTS har idag cirka 200 medarbetare i Sverige, Finland,
England, Spanien, Holland, Schweiz, USA, Australien, Kina och Sydafrika.
BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.
För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Attachments

10022068.pdf