BTS Group AB får order från Sandvik Mining & Con-struction Logistics

Stockholm, SWEDEN


BTS Group AB får order från Sandvik Mining & Con-struction Logistics

Stockholm, Sverige- BTS Group AB (publ), världens ledande konsult- och
utbild-ningsföretag inom området affärssimuleringar, har blivit anlitade av
Sandvik Mining & Construction Logistics för att utveckla och leverera ett
program i affärskompetens värt intitalt SEK 1,4 miljoner.

Sandvik Mining & Construction en av världens ledande och mest kompletta
leveran-törer av utrustning och helhetslösningar till gruv- och
anläggningsindustrin. Dess lo-gistikenhet är en central funktion med uppdrag att
sköta marknadsbolagens leverans av reservdelar till kund. Verksamheten bedrivs
under varumärket Sandvik.
Det övergripande målet med programmet är att stödja Sandvik Mining &
Construc-tions affär genom ett förändrat och förbättrat logistikflöde.
Programmet syftar till att öka förståelse för förändringarna i det globala
logistikflödet, att stärka kunskapen om kostnader i logistikkedjan samt att öka
medvetenheten kring individens roll i logistik-kedjan inom företaget och till
kund. 
Deltagarna kommer att arbeta i en realistisk, datorsimulerad lösning baserad på
BTS ledande simuleringsteknologi, som designas, utvecklas och skräddarsys för
att re-flektera Sandvik Mining & Constructions framtida logistikflöde.  
“Vi är stolta över att Sandvik Mining and Construction har valt BTS för detta
strate-giska program” säger Katrin Fagerberg på VD BTS Nordic.
BTS Group arbetar till stor del med stora internationella företag, några exempel
på företag där BTS har arbetat med strategiska initiativ är: Coca-Cola,
Weyerhaeuser, General Motors, Vodafone, Boeing, Telstra, Adobe, Hewlett Packard,
Cisco, DHL, Honda, Toyota, Gap, SonyEricsson, Nokia, Scania och Sony.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup
Senior Vice President
Investor and Corporate Communications
BTS Group AB
Direkt		+46-8-5870 7002
Mobil		+46-768-966 300
E-mail		thomas.ahlerup@bts.com

Malin Hermansson
Communication & Change Manager
Sandvik Mining & Construction Logistics Limited
Direkt		+46 26 26 22 94
Mobil		+46 70 250 31 00
E-mail		malin.hermansson@sandvik.com

Om Sandvik Mining & Construction:
Sandvik Mining & Construction en av världens ledande och mest kompletta
leverantörer av utrustning och helhetslösningar till gruv- och
anläggningsindustrin. Sandviks serviceorienterade globala organi-sation är
välutvecklad och har mer än 3 500 service tekniker strategiskt positionerade
över hela värl-den för att ge service åt våra kunder. Idag har Sandvik Mining &
Construction ca 12 200 anställda och verksamhet i 130 länder
För mer information om Sandvik, gå till www.sandvik.se eller
ww.miningandconstruction.sandvik.com

Om BTS Group AB
BTS Group AB är världens största konsult- och utbildningsföretag inom området
affärssimuleringar. BTS stödjer företagsledningar i att genomföra förändringar
och resultatförbättringar med hjälp av skräddarsydda affärssimuleringar.
BTS tränar förutom företagens högsta chefer, hela organisationen i att förstå,
analysera och fatta rätt beslut med fokus på de faktorer som är viktigast för
företagens tillväxt och lönsamhet.  Projekten le-vereras som skräddarsydda
simuleringar via Internet, seminarier eller som en programvara där före-tagets
medarbetare kan skapa sig erfarenheter om resultaten av sina egna beslut. Allt
genom att prö-va sig fram och simulera verkligheten i en miljö där företagets
egna specifika data och förutsättningar används.
Detta skapar en mycket effektiv inlärningsprocess där företagets strategi och
mål snabbt omsätts till handling vilket leder till ett ökat lönsamhetstänkande
och marknadsfokus i det vardagliga beslutsfat-tandet. Resultatet är mätbara och
bestående resultatförbättringar.
BTS kunder är ofta globalt ledande storföretag i sina branscher. Idag har BTS
mer än 25 av världens 100 högst rankade företag som kunder. Under 2006 hade BTS
en omsättning på SEK 379,1 miljoner (286,1) och ett resultat efter skatt på SEK
38,6 miljoner (36,8). BTS har idag cirka 200 medarbetare i Sverige, Finland,
England, Spanien, Holland, Belgien, Schweiz, USA, Australien, Kina och
Sydafrika.
BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.
För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Attachments

10222124.pdf