BTS Group AB får ytterligare uppdrag värda upp till SEK 13 miljoner från Posten Norge

Stockholm, SWEDEN


BTS Group AB får ytterligare uppdrag värda upp till SEK 13 miljoner från Posten
Norge

Stockholm, Sverige- BTS Group AB (publ), världens ledande konsult- och
utbild-ningsföretag inom området affärssimuleringar, har återigen blivit
anlitade av Posten Norge för att utveckla och leverera strategiska
koncerngemensamma ledarskaps-program med fokus på bl.a. kund-
marknadsförståelse. Affären som är värd upptill SEK 13 miljoner för BTS skall
levereras under perioden 2007-2011.

Posten Norge är en av Norges största arbetsgivare med 23 000 anställda, med
verksamheter inom Post, Logistik samt IT. Posten Norges ambition är att utveckla
verksamheten till en ledande kommunikations - och logistikkoncern i Norden.
Målgruppen för BTS simuleringar är topp, mellan, förstalinjens och nya chefer
(ca 100 - 200 chefer om året.) Deltagarna kommer att gå igenom olika
ledarskapspro-gram som löper över flera moduler. 
Målet med programmen är att skapa resultatorienterade lösningar som kommer
tyd-liggöra hela Posten koncernens strategier, skapa en helhetsförståelse för
Postens Norges värdekedja och att visa att ett integrerat synsätt mellan
organisationens olika delar är en kritisk framgångsfaktor. Detta för att få
varje chef att förstå hur de kan hjälpa till att skapa en lönsam tillväxt för
Posten Norge.
“Vi är stolta över att Posten återigen har valt BTS för dessa strategiska
program”, säger Jonas Stalder, Chef BTS Norge. “Detta är ytterligare bevis för
vår förmåga att driva förändring och leverera toppkvalitet till stora komplexa
organisationer”.
BTS Group arbetar till stor del med stora internationella företag, några exempel
på företag där BTS har arbetat med strategiska initiativ är: Coca-Cola,
Weyerhaeuser, General Motors, Vodafone, Boeing, Telstra, Adobe, Hewlett Packard,
Cisco, DHL, Honda, Toyota, Gap, SonyEricsson, Nokia, Scania och Sony.


För mer information, kontakta:

Thomas Ahlerup
Senior Vice President
Investor and Corporate Communications
BTS Group AB
Direkt		+46-8-5870 7002
Mobil		+46-768-966 300
E-mail		thomas.ahlerup@bts.com

Om Posten Norge
Norske Posten är ett av Norges största företag med verksamhet i hela landet.
Gruppen hade intäkter på NOK 23,7 miljarder under 2006 och har drygt 23 000
anställda. Ambitionen är att utvecklas till ett ledande post- och
logistikföretag i den nordiska regionen. Deras vision är att bli världens mest
fram-tidsorienterade post- och logistikföretag. Norske Posten och dess anställda
karaktäriseras av ärlighet, respekt, innovation och interaktion. Läs mer på
www.posten.no

Om BTS Group AB
BTS Group AB är världens största konsult- och utbildningsföretag inom området
affärssimuleringar. BTS stödjer företagsledningar i att genomföra förändringar
och resultatförbättringar med hjälp av upp-levelsebaserad inlärning.
BTS tränar förutom företagens högsta chefer, hela organisationen i att förstå,
analysera och fatta rätt beslut med fokus på de faktorer som är viktigast för
företagens tillväxt och lönsamhet.  Projekten le-vereras som skräddarsydda
simuleringar via Internet, seminarier eller som en programvara där före-tagets
medarbetare kan skapa sig erfarenheter om resultaten av sina egna beslut. Allt
genom att prö-va sig fram och simulera verkligheten i en miljö där företagets
egna specifika data och förutsättningar används.
Detta skapar en mycket effektiv inlärningsprocess där företagets strategi och
mål snabbt omsätts till handling vilket leder till ett ökat lönsamhetstänkande
och marknadsfokus i det vardagliga beslutsfat-tandet. Resultatet är mätbara och
bestående resultatförbättringar.
BTS kunder är ofta globalt ledande storföretag i sina branscher. Idag har BTS
mer än 25 av världens 100 högst rankade företag som kunder. Under 2006 hade BTS
en omsättning på SEK 379,1 miljoner (286,1) och ett resultat efter skatt på SEK
38,6 miljoner (36,8). BTS har idag cirka 200 medarbetare i Sverige, Finland,
England, Spanien, Belgien, Holland, Schweiz, USA, Australien, Kina och
Sydafrika.	
BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.
För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Attachments

10242303.pdf