Johdon osavuotinen selvitys

Helsinki, FINLAND


SSK Suomen Säästäjien PÖRSSITIEDOTE                      
Kiinteistöt Oyj                                 

Johdon osavuotinen selvitys ajalla 1.1. - 9.11.2007               

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n toiminta on katsauskauden aikana    
käsittänyt konserniin kuuluvien toimitilojen vuokraamisen.           

Vuokratuotot ovat katsauskautena kertyneet suunnilleen edellisen vuoden tason  
mukaisesti. Katsauskauden aikana (tammi-lokakuun) vuokratuottojen muodostama  
liikevaihto oli noin 438 teur (432 teur)                    

Tämän hetkisen arvion mukaan kuluvan tilikauden tulos muodostuu vuoden 2006   
tulosta olennaisesti pienemmäksi. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2006 saatiin  
SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä hallintopalkkiotuottoja 109 teur, osinkotuottoja 63
teur ja myyntivoittoa 500 teur.                         

Yhtiön likviditeetti on hyvä eikä yhtiöllä ole pankkilainoja.          

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n konserniin kuuluvat 100 prosenttisesti 
omistetut Kiinteistö Oy Antintori ja Kiinteistö Oy Toejoen City. Lisäksi    
konserniin kuuluu toimimaton SSK Interpori Oy.                 

Kiinteistö Oy Antintori on keskinäinen kiinteistöyhtiö, joka omistaa Porissa  
2339 m2:n suuruisen tontin ja tontilla sijaitsevat noin 6.307 m2:n toimisto-,  
hotelli- ja ravintolatilat sekä kellarikerroksen, jossa on varastotiloja ja   
paikat tällä hetkellä noin 55 autolle.                     
Kiinteistöyhtiön lähes kaikki tilat on vuokrattu. Suurin yksittäinen      
vuokralainen on Scandic Hotels Oy, jonka käytössä on noin 3500 m2 hotelli- ja  
ravintolatilaa. Kiinteistöyhtiön toimistotiloissa on vuokralla tällä hetkellä 7
eri vuokralaista.                                

Kiinteistö Oy Toejoen City omistaa Porin kaupungilta vuokratulla tontilla    
sijaitsevan 691 m2:n suuruisen liikekiinteistön, joka on kokonaan vuokrattu.  

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 9.3.2007                        

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin    
9.3.2007. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 sekä 
myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Osinkoa päätettiin maksaa 0,15 euroa  
per osake eli yhteensä 227.918,55 euroa. Osinko maksettiin 21.3.2007.      

YHTIÖN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ                          

Yhtiön hallitukseen kuuluvat ekonomi Esa Haavisto (puheenjohtaja),       
diplomi-insinööri Nino Grönroos, (varapuheenjohtaja) ja varatuomari Jorma Tirri.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii varatuomari Ilpo Pirilä.            

Yhtiön tilintarkastaja on PricewaterhouseCoopers Oy, jonka nimeämänä      
päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mika Kaarisalo, KHT.         

Yhtiöllä ei ollut palveluksessaan henkilökuntaa.                
                                        
KAUPANKÄYNTI                                  

Katsauskaudella (tammi-lokakuu) osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 26 021
kpl, 106 544 eurolla. Osakkeen hinta vaihteli 3,66 eurosta 4,48 euroon.     

AML:N 2:9 §:N MUKAISET ILMOITUKSET                       

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:lle ei tehty arvopaperimarkkinalain 2.  
luvun 9 §:n mukaisia ilmoituksia ajalla 1.1.-9.11.2007.             

Tiedot ovat tilintarkastamattomia.                       


Porissa marraskuun 9. päivänä 2007                       


SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj                      

Esa Haavisto		Ilpo Pirilä