De biomerkers van OncoMehylome geven goede resultaten bij het opsporen van colorectale kanker in bloed


Luik (België) -  19 november 2007, 8.00 uur - OncoMethylome Sciences (Euronext Brussel: ONCOB, Euronext Amsterdam: ONCOA) maakte positieve klinische resultaten bekend uit zijn programma voor het screenen op colorectale kanker (CRC). Tussentijdse gegevens uit klinische studies leverden veelbelovende resultaten op voor de bloedtest van het bedrijf voor CRC screening.
 
Uit de nieuwe klinische studiegegevens, die in samenwerking met wetenschappers van de universiteit van Maastricht werden gepubliceerd, en die werden voorgesteld op het AACR congres over Vooruitgang in het onderzoek naar colonkanker, bleek dat men met behulp van een panel methylatiemerkers colorectale kanker kon opsporen in bloedstalen van proefpersonen met een gevoeligheid van 74 % en een specificiteit van 92 %. Met andere woorden: met de bloedtest kon 74 % van de colonkankers correct worden opgespoord en kon 92 % van de controlestalen genomen bij proefpersonen uit de relevante leeftijdscategorie correct worden geïdentificeerd als niet-kanker. De testprestaties bleven zelfs hoog (gevoeligheid van meer dan 70 %) bij de opsporing van kanker in een vroeg stadium.
 
 "We zijn heel trots op de vooruitgang die we het voorbije jaar hebben geboekt met ons programma voor het opsporen van colorectale kanker. Uit recent gepubliceerde studieresultaten bleek dat de prestaties van zowel onze stoelgang- als onze bloedtests voor CRC screening veelbelovend zijn. Onze stoelgangtest is nog steeds de meest nauwkeurige. Onze bloedtest heeft dan weer het voordeel dat hij gemakkelijker uit te voeren is. We zijn opgetogen met de eerste resultaten van onze merkers in bloedstalen en zullen nu deze bloedtest verder optimaliseren. Het is onze bedoeling om deze twee waardevolle tests ter beschikking te stellen van de medische wereld, aldus Herman Spolders, Chief Executive Officer van OncoMethylome. "Momenteel wordt minder dan 50 % van de mensen uit de betrokken leeftijdscategorie gescreend op colorectale kanker. Dit is in grote mate het gevolg van een gebrek aan niet-invasieve screeningtest die tegelijk handig en nauwkeurig zijn. Onze eenvoudige en toch zeer nauwkeurige stoelgang- en bloedtests hebben het potentieel om deze leegte op te vullen."
 
Met jaarlijks meer dan 250.000 doden is colorectale kanker de tweede belangrijkste oorzaak van kankergerelateerd overlijden in de VS en Europa. Colorectale kanker ontwikkelt zich traag in de loop van verschillende jaren maar verloopt in een vroeg stadium vaak zonder symptomen. Als colorectale kanker vroeg wordt opgespoord, kan de aandoening echter zeer goed behandeld worden. Precies daarom is het zo belangrijk om mensen zonder symptomen vanaf een bepaalde leeftijd te screenen op colorectale kanker. Met zijn colorectale-kankerprogramma wil OncoMethylome dan ook nauwkeurige, niet-invasieve en gebruiksvriendelijke tests ontwikkelen die geschikt zijn voor het screenen van bevolkingsgroepen.
 
De gepubliceerde resultaten zijn gebaseerd op bloed dat werd afgenomen bij de eerste 317 deelnemers aan nog lopende klinische studies, die werden opgezet om de stoelgang- en bloedtests voor colorectale kanker van OncoMethylome te valideren.
 
Om dit persbericht te downloaden als PDF, klik hier:  Persbericht PDF
 
Om de klinische studieresultaten voorgesteld op het congres AACR Advances in Colon Cancer Research te downloaden, klik hier: Klinische gegevens PDF 
 
Over colorectale kanker
Colorectale kanker is een veel voorkomende aandoening met jaarlijks meer dan 900.000 nieuwe gevallen en 500.000 doden wereldwijd. Colorectale kanker is het best behandelbaar als de ziekte in een vroeg stadium wordt vastgesteld. Momenteel wordt echter nog geen 40 % van de colorectale kankers in een vroeg stadium vastgesteld. Het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid schat dat 50 tot 60 procent van de overlijdens als gevolg van colorectale kanker zou kunnen worden voorkomen als iedereen vanaf de leeftijd van 50 jaar regelmatig zou worden gescreend. In Europa en de VS zouden meer dan 200 miljoen mensen ouder dan 50 baat hebben bij een regelmatige screening op colorectale kanker. OncoMethylome werkt momenteel aan gevoelige en niet-invasieve stoelgang- en bloedscreeningtests voor deze aandoening.
 
Over methylatie en methylatiemerkers
Methylatie is een natuurlijk controlemechanisme dat de genexpressie in DNA regelt. Abnormale methylatie van bepaalde genen, zoals tumorsupressorgenen, kan de genexpressie het zwijgen opleggen en wordt geassocieerd met de ontwikkeling van kanker. Genen waarvan de methylatie geassocieerd wordt met kanker worden methylatiemerkers genoemd. OncoMethylome bezit eigen technologie die uiterst gevoelig is en in staat is om methylatiemerkers en dus ook kanker op te sporen, zelfs in een vroege ontwikkelingsfase van kanker. In het geval van colorectale kanker identificeert deze technologie de methylatie van genen, of methylatiemerkers, waarvan werd aangetoond dat ze verband houden met colorectale kanker.
 
Over OncoMethylome Sciences
OncoMethylome Sciences (Euronext Brussel: ONCOB; Euronext Amsterdam: ONCOA) is een bedrijf actief in moleculaire diagnostiek, dat genmethylatietests ontwikkelt om artsen te helpen bij de doeltreffende opsporing en behandeling van kanker. Meer specifiek zijn de tests van het bedrijf ontworpen om artsen te helpen bij (i) de nauwkeurige opsporing van kanker in een vroege ontwikkelingsfase, (ii) het voorspellen van de respons van de patiënt op de behandeling met geneesmiddelen en (iii) het voorspellen van de kans dat de kanker terugkeert.
 
OncoMethylome bezit een brede productontwikkelingspijplijn bestaande uit tien producten en een stevig palmares op het vlak van partnerships. Het bedrijf werkt samen met grote internationale onderzoekscentra voor moleculaire oncologie, zoals de Johns Hopkins University, en heeft een aantal commerciële en samenwerkingspartnerships met Veridex LLC, een bedrijf van Johnson & Johnson, Schering-Plough Corp., de afdeling BioScience van Millipore Corporation en EXACT Sciences Corp. De producten van OncoMethylome zijn gebaseerd op de methylatietechnologie, een uitvinding van Johns Hopkins University (VS). 
 
OncoMethylome werd opgericht in januari 2003 en heeft vestigingen in Luik en Leuven (België), in Durham (USA, NC) en in Amsterdam (Nederland). 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Lucija Turcinov
Tel. +32-479-801-902

Attachments

Persbericht PDF Klinische gegevens PDF