BTS Group AB får order från Unilever

Stockholm, SWEDEN


BTS Group AB får order från Unilever

Stockholm, Sverige och London, UK - BTS Group AB (publ), världens ledande
konsult- och utbildningsföretag inom området affärssimuleringar, har återigen
blivit anlitade av Unilever för att leverera en serie affärsmannaskapsprogram.
Affären är värd mer än 4 MSEK under 2007

Unilever är en världsledande leverantör av snabbrörliga konsumentvaror och
erbjuder många välkända märken inom livsmedel, hem och personlig omvårdnad. 
Lanseringen av “One Unilever” 2005, har verkat som en katalysator för en
ambitiös ny vision för företagets kompetensutveckling. Den team- och
upplevelsebaserade utbildningen levereras antigen via en datorbaserad simulering
eller en manuell simulering beroende på vilken nivå deltagarna befinner sig på i
organisationen.  
Innan slutet på 2007 kommer fler än 600 deltagare ha gått igenom det
ledarskapsprogram som inkluderar de framtida topp 100 ledarna, från Unilevers
ledning genom organisationen hela vägen till ledare på landsnivå.  
“Det här är en väsentlig investering för Unilever”, förklarar Mr Jonathan
Donner, VD, Ledarskapsutveckling: “Affärsmannaskapsprogrammet som BTS levererar
har blivit en topprioritet för Unilevers framtida ledare och har därför fullt
stöd av Unilevers ledningsgrupp. I en rad strategiska förändringar har vi
samarbetat med BTS för att ta fram ett program som kan sammanfoga
ledarskapsutbildningen på företagets alla nivåer och som kan sätta ledningens
utbildningsvision i sammanhang.” 
“Programmets övergripande mål är att levandegöra Unilevers operativa ramverk och
få deltagarna att rikta in sig mot företagets övergripande mål att vara enklare,
snabbare, mer externt orienterade och konkurrenskraftiga.  På ett djupare plan
kommer samarbete och ökat affärsmannaskap att hjälp Unilevers ledare att förstå
hur deras individuella beslut påverkar tillväxten, marknadsandelen och vinsten
på sista raden.”
“Vi är mycket nöjda över att få tillfälle att bygga vidare på en existerande
relation med en av världens mest välkända konsumtionsvaruföretag. Det visar på
vilket förtroende Unilever har för vår förmåga att konsekvent leverera globala
utvecklingsinitiativ i världsklass”, säger Mr Joel Sigrist, VD BTS UK, som ser
Unilever som en nyckelkund under 2007/2008.
BTS Group arbetar till stor del med stora internationella företag. Några exempel
på företag där BTS har arbetat med strategiska initiativ är: Coca-Cola,
Weyerhaeuser, General Motors, Vodafone, Boeing, Telstra, Adobe, Hewlett Packard,
Cisco, DHL, Honda, Toyota, Gap, SonyEricsson, Nokia, Scania och Sony


Thomas Ahlerup
Senior Vice President
Investor and Corporate Communications
BTS Group AB
Direkt		+46-8-5870 7002
Mobil		+46-768-966 300
E-mail		thomas.ahlerup@bts.com

Om BTS Group AB
BTS Group AB är världens största konsult- och utbildningsföretag inom området
affärssimuleringar. BTS stödjer företagsledningar i att genomföra förändringar
och resultatförbättringar med hjälp av upplevelsebaserad inlärning.
BTS tränar förutom företagens högsta chefer, hela organisationen i att förstå,
analysera och fatta rätt beslut med fokus på de faktorer som är viktigast för
företagens tillväxt och lönsamhet.  Projekten levereras som skräddarsydda
simuleringar via Internet, seminarier eller som en programvara där företagets
medarbetare kan skapa sig erfarenheter om resultaten av sina egna beslut. Allt
genom att pröva sig fram och simulera verkligheten i en miljö där företagets
egna specifika data och förutsättningar används.
Detta skapar en mycket effektiv inlärningsprocess där företagets strategi och
mål snabbt omsätts till handling vilket leder till ett ökat lönsamhetstänkande
och marknadsfokus i det vardagliga beslutsfattandet. Resultatet är mätbara och
bestående resultatförbättringar.
BTS kunder är ofta globalt ledande storföretag i sina branscher. Idag har BTS
mer än 25 av världens 100 högst rankade företag som kunder. Under 2006 hade BTS
en omsättning på SEK 379,1 millioner (286,1) och ett resultat efter skatt på SEK
38,6 millioner (36,8). BTS har idag cirka 200 medarbetare i Sverige, Finland,
Norge, England, Belgien, Spanien, Holland, Schweiz, USA, Australien, Kina och
Sydafrika.	
BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.
För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Attachments

12142242.pdf