Osavuosikatsauksen ja johdon osavuotisten selvitysten aikataulu vuonna 2008

Helsinki, FINLAND


SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj julkaisee vuonna 2008 yhden
osavuotiskatsauksen ajalta 1.1. - 30.6.2008. Katsauksen julkistamispäivä on
29.8.2008. 

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei yhtiö
julkista osavuosikatsauksia vuoden 2008 kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä
kuukaudelta. Osavuosikatsausten sijaan yhtiö julkistaa johdon osavuotiset
selvitykset. Johdon osavuotiset selvitykset julkistetaan 9.5.2008 ja 7.11.2008. 

Perusteluna päätökselle on se, että listayhtiö voi antaa johdon osavuotisen
selvityksen tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta
osavuosikatsauksen asemesta silloin, kun yhtiön liikkeeseen laskettujen
osakkeiden markkina-arvo on enintään 75 miljoonaa euroa. SSK Suomen Säästäjien
Kiinteistöt Oyj:n osakkeiden markkina-arvo on noin 6,4 miljoonaa euroa. 


Porissa joulukuun 28. päivänä 2007

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Ilpo Pirilä
ToimitusjohtajaJakelu
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet