Presentasjon av 4.kv 2007 og årstall 2007

Bergen, NORWAY


Wilson ASA inviterer til presentasjon av selskapets resultat for 4. kvartal 2007 og årsresultat 2007 torsdag 21. februar kl 08.30 i Rederiforbundets lokaler, Rådhusgt. 25, Oslo og kl 15.00 samme dag i Wilsons egne lokaler, Bradbenken 1, Bergen.
 
Påmelding til petter.berge@wilsonship.no innen onsdag 20. februar kl 16.00.