Meldepliktig handel

Bergen, NORWAY


Meldepliktig handel
 
Navn: Grieg Holdings AS
Dato: 28.02.2008
Type transaksjon: Kjøpt
Antall: 34.500
Type verdipapir: aksjer
Kurs: NOK 11,00
Selskapets navn: Grieg Seafood ASA
Ny beholdning: 31.088.410