Morten Vike ny administrerende direktør i Grieg Seafood

Bergen, NORWAY


 
Morten Vike erstatter Per Grieg jr. som administrerende direktør i Grieg Seafood. Vike er idag viseadministrerende direktør i Rieber&Søn ASA med ansvar for selskapets næringsmiddelvirksomhet utenfor Norge. Han begynner i stillingen senest 1. august 2008.
 
Vike tilfører Grieg Seafood industriell erfaring fra næringsmiddelsektoren, internasjonal kompetanse og unik erfaring i å bygge sterke merkevarer. Han har bred internasjonal erfaring og svært sterk merkevarebakgrunn fra Rieber&Søn.
 
- Dette vil være meget viktig i en bransje som tradisjonelt har hatt et sterkt produksjonsfokus, men som nå blir markedsrettet i langt sterkere grad. Vike vil gi Grieg Seafood en ny dimensjon, både organisasjonsmessig og strategisk, sier Per Grieg jr., avtroppende administrerende direktør i Grieg Seafood ASA.
 
Morten Vike har i hele sin yrkesaktive karriere hatt ulike posisjoner i Rieber & Søn, et av Norges ledende næringsmiddelkonsern. Han har de siste syv årene sittet i konsernledelsen og er nå Executive Vice President (viseadministrerende direktør), med ansvar for konsernets næringsmiddelvirksomhet i Sentral- og Øst-Europa, som har omfattende produksjons-, salg- og markedsføringsaktiviteter i fire land. Vike har i tilsammen bodd og arbeidet utenlands i fem år, som leder for Riebers virksomhet i denne regionen. Han har blant annet ledet Vitana, Tsjekkias største næringsmiddelselskap, hvor han har gjennomført restruktureringsprosjekter, oppkjøp, integrasjon og ledet virksomheten i markeder i sterk utvikling og endring.
 
Morten Vike er 36 år og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole(NHH) og Master in International Management fra NHH/Hochschule St. Gallen. Han vil tiltre som administrerende direktør senest 1.august 2008.
 
Per Grieg jr har vært administrerende direktør i Grieg Seafood de siste 10 årene. Han har tatt selskapet fra å være et lite investeringsselskap til å bli et av verdens seks største oppdrettsselskaper gjennom 25 oppkjøp og fusjoner. Etter børsnoteringen er det nå naturlig at nye krefter tar over ledelsen av selskapet. Per Grieg jr. vil imidlertid fortsatt følge selskapet tett og ha ansvaret for Grieg Gruppens eierandel på 42 prosent i selskapet
 
 
For mer informasjon kontakt:
 
Per Grieg jr.
Avtroppende administrerende direktør
Mobil: 908 31 648
 
Helge Nielsen
Styreformann
Mobil: 920 54 487
 
Grieg Seafood ASA er en av verdens ledende fiskeoppdrettere av laks og ørret og har en produksjonskapasitet på knapt 80.000 tonn sløyd vekt årlig. Den forretningsmessige utvikling av Grieg Seafood ASA skal basere seg på lønnsom vekst, bærekraftig bruk av naturen samt at vi skal være en foretrukket leverandør til utvalgte kunder. Konsernet har pr i dag virksomhet i Norge, i British Columbia (Canada) og på Shetland (UK) og har totalt ca 410 ansatte. Grieg Seafood ASA har vært notert på Oslo Børs siden juni 2007. Hovedkontoret ligger i Bergen.