ÅRLIG OVERSIKT

Bergen, NORWAY


Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmenheten, jfr. Verdipapirhandelloven §5-11 første ledd.
 
Vedlagt på www.newsweb.no er årlig oversikt for Wilson ASA for perioden 10.04.2007 - 19.03.2008.

Attachments

Årlig Oversikt