Godkjenning av årsregnskap 2007

Bergen, NORWAY


Styret i Grieg Seafood ASA har på styremøte den 28. mars godkjent selskapets årsregnskap og årsberetning for 2007.
 
Foreløpig årsresultat for 2007 ble offentliggjort 27. februar sammen med kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2007.
 
Årsregnskapet for 2007 viser et årsresultat på MNOK 52,2. Dette er i samsvar med resultat presentert fjerde kvartal
2007.

En fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort i forbindelse med innkalling til ordinær generalforsamling, som er planlagt
avholdt den 8. mai 2008.
 
For ytterligere informasjon kontakt:
 
Eirik Bloch Haugland, CFO, mobil + 47 95 90 31 50
Per Grieg jr., CEO, mobil + 47 90 83 16 48
 
 
Grieg Seafood ASA