AVHOLDT GENERALFORSAMLING

Bergen, NORWAY


Det ble i dag, 3. april 2008, avholdt ordinær generalforsamling i Wilson ASA. Alle sakene ble vedtatt som innstilt.
 
Styrets forslag om utdeling av utbytte på NOK 1,00 per aksje ble enstemmig vedtatt. Aksjene vil noteres ex. utbytte den 4. april 2008.

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt på www.newsweb.no.

Attachments

AVHOLDT GENERALFORSAMLING