MELDEPLIKTIG HANDEL

Bergen, NORWAY


Meldepliktig handel
 
Navn: Morten Vike
Dato: 05.09.2008
Type transaksjon: Kjøpt
Antall: 10.000
Type verdipapir: aksjer
Kurs: NOK 11,00
Selskapets navn: Grieg Seafood ASA
Ny beholdning: 10.000