MELDEPLIKTIG HANDEL

Bergen, NORWAY


MELDEPLIKTIG HANDEL
Administrerende direktør Morten Vike, har den 19.09.2008 kjøpte 8.500 aksjer i Grieg Seafood ASA til kurs 10,50. Ny beholdning etter kjøpet er 18.500 aksjer.