SKIPSKJØP

Bergen, NORWAY


Wilson har inngått avtale med selskapet Arno Shipping Ltd. om kjøp av containerskipet MV Doris.
 
MV Doris er bygget i 1997 og er søsterskip til MV ECL Challenger (1995) som Wilson kjøpte i 2006. Skipene har hver en kapasitet på 384 TEU.

Kjøpesum er avtalt til EUR 7.275.000. MV Doris vil først bli tatt inn på en kortere TC-avtale før Wilson eiermessig overtar skipet. Eiermessig overtagelse forventes å finne sted i oktober/november 2008. Ved overtagelse vil skipet skifte navn til MV `ECL Commander`.

MV Doris vil integreres i Wilsons containervirksomhet; Euro Container Line (`ECL`), og vil utvide kapasiteten i dette forretningsområdet. Inkludert MV Doris vil ECL operere en flåte på 4 skip som en feedertjeneste mellom Kontinentet og havner i vest- og midt-Norge.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil Wilson operere en flåte på 110 skip hvorav 78 er eiermessig kontrollert av selskapet.

Wilson er for øvrig i prosess med å overta full kontroll i ECL gjennom utkjøp av Eimskips 50 % andel, ref børsmelding av 3. september. Formell overtagelse av aksjene forventes å vil finne sted i oktober.