SKIPSKJØP

Bergen, NORWAY


Wilson har erklært kjøpsopsjon for 2 skip som er på bareboat fra selskaper under Caiano AS. Dette gjelder MV Wilson Gijon (1993, 3.540 dwt) og MV Wilson Gdynia (1994, 3.540 dwt). Caiano AS er hovedaksjonær i Wilson ASA.
 
Samlet kjøpesum er MNOK 39 som er basert på tidligere inngåtte avtaler. Skipene seiler i dag som en integrert del av Wilsons flåte. Formelt eierskifte vil finne sted i oktober 2008.

Wilson operere p.t. en flåte på 110 skip hvorav 78 er eiermessig kontrollert av selskapet.