Meldepliktig handel

Bergen, NORWAY


Halde Invest AS har den 14.10.2008 solgt 1 000 000 aksjer til kurs 12,00. Ny beholdning etter salget er
14 712 000 aksjer.  Harald Volden er hovedaksjonær i Halde Invest AS. Harald Volden er nestleder i styret til Grieg Seafood ASA
Kjøper av aksjene er Grieg Holdings AS. Ny beholdning for Grieg Holdings AS etter kjøpet er 33 133 010 aksjer.