LANGSIKTIG BEFRAKTNINGSAVTALE

Bergen, NORWAY


Wilson har inngått langsiktig avtale med Hydro Aluminium for beskjeftigelse av skipene MV Leiro (3.580 dwt - 1981) og MV Lindo (3.580 dwt - 1982).
 
Den nye avtalen vil være fast for 10 år fra 01.01.2010 og viderefører et samarbeid som har vedvart siden 1950-tallet. Omtalte skip har siden hhv 1984 og 1986 gått i systemfrakt for Hydro Aluminium mellom Årdalstangen, Høyanger og Amsterdam.

Den nye avtalen har en stipulert omsetning rundt MNOK 400 over perioden. I tillegg har Wilson løpende avtaler med Hydro Aluminium for ytterligere 3 skip. Samlet gir disse rammeavtalene Hydro Aluminium en høy grad av fleksibilitet og ivaretar et sammensatt transportbehov.

Endringer i IMO regelverk betinger en ombygging av MV Leiro og MV Lindo for oppfyllelse av regler for IMO klasse II skip (oljetanker). Ombygging av skipene vil skje i 2009/2010 og er kostnadsbergenet til rundt MNOK 11/skip.

Med stipulert omsetning rundt MNOK 400 innehar nevnte kontrakt en betydelig inntjening samtidig som den sikrer fast beskjeftigelse for 2 av selskapets skip over en 10-års periode. Kontrakten er en bekreftelse på det gode kundeforholdet mellom Hydro Aluminium og Wilson.

Wilson er en av de ledende aktører i det europeiske shortseamarkedet. Selskapet opererer og befrakter pr 16. oktober 112 skip hvorav 78 er eiermessig kontrollert av selskapet.