STYREMEDLEM FRATRER

Bergen, NORWAY


Som følge av oppstart i ny jobb vil styremedlem og nestleder i styret i Wilson ASA Katrine Trovik tre ut av styret i selskapet.
 
Trovik tiltrer sin nye stilling i DnB NOR Bank ASA den 01. november 2008 og vil fra samme tidspunkt tre ut av styret i Wilson ASA.

Styret i Wilson ASA består etter dette av 7 medlemmer hvorav 6 er aksjonærvalgte og 1 er valgt av de ansatte.