NESSKIP HF - SALGSOPSJON MINORITETSAKSJONÆR UTØVES

Bergen, NORWAY


MINORITETSAKSJONÆR I NESSKIP UTØVER SALGSOPSJON.
WILSON ØKER SIN ANDEL I NESSKIP TIL 85,5 %.
 
I 2006 kjøpte Wilson majoriteten av aksjene i det islandske rederiet Nesskip hf. De øvrige aksjonærene i Nesskip har salgsopsjon på sine resterende aksjer i perioden frem til 2016. Wilson har deretter en kjøpsopsjon på de samme aksjene.

En av Nesskips aksjonærer, Gudmundur Asgeirsson, har valgt å utøve salgsopsjon for majoriteten av sine gjenværende aksjer i Nesskip. Samlet har Asgeirsson valgt å utøve opsjon for 14.625.000 av sine 24.625.000 aksjer i Nesskip. Transaksjonen vil beløpe seg til MNOK 35 pluss avtalebestemte renter. Oppgjør vil finne sted i begynnelsen av 2009 i henhold til nærmere avtale.

Etter overtagelsen av nevnte aksjepost vil Wilson eie 85,5 % av aksjene i Nesskip. Resterende aksjer i Nesskip eies av Gudmundur Asgeirsson og ansatte i selskapet.

Gudmundur Asgeirsson er styremedlem og primærinnsider i Wilson ASA. For mer informasjon om den opprinnelige avtalen om kjøp av Nesskip vises det til børsmelding av 6. april og 8. juni 2006.