PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2008

Bergen, NORWAY


INVITASJON TIL PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2008.
 
Wilson ASA inviterer til presentasjon av selskapets resultat for 3. kvartal 2008 på torsdag 13. november kl 08.30 i Rederiforbundets lokaler, Rådhusgt. 25, Oslo.

Vennligst send påmelding til petter.berge@wilsonship.no innen onsdag 12. november kl 16.00.