Invitasjon til presentasjon 3. kvartal 2008

Bergen, NORWAY


Grieg Seafood ASA legger frem delårsregnskap for 3. kvartal 2008
torsdag 20. november 2008 kl. 08:00.
 
Sted: Shippingklubben, Vika, Oslo.
 
Tilstede: Adm.direktør Morten Vike og finansdirektør Eirik Bloch Haugland.
 
Enkel bevertning.
 
For registrering:
E-post: anita.haugen@griegseafood.no
Tlf.: 55 57 69 68