Immunicum genomför en riktad nyemission om 8,8 Mkr

SWEDEN


Pressmeddelande
28 mars 2013

Med anledning av det stora visade intresset för investeringar i Immunicum så
beslutade styrelsen i Bolaget den 28 mars 2013 att genomföra en riktad emission till
professionella investerare om totalt 8,8 Mkr. Denna aviserades i Bolagets
memorandum för den nyligen genomförda listningsemissionen om 21,4 Mkr. Den
största av dessa professionella investerare utgörs av LMK Forward AB.

Immunicums VD, Jamal El-Mosleh kommenterar:
”Det är glädjande att större professionella investerare visar tilltro till de teknologier
Immunicum arbetar med. Det extra tillskottet kommer att kunna bidra till ökad takt i
planeringen av den kommande fas II-studien i njurcancer.”

G&W Fondkommission har agerat som Immunicums finansiella rådgivare och har
utvalts till Certified Adviser inför Bolagets planerade listning på NASDAQ OMX First
North. Preliminär första listningsdag är den 22 april.

För ytterligare information se Immunicums hemsida: www.immunicum.se eller
kontakta Jamal El-Mosleh, VD Immunicum AB, tel: 031-772 81 50, 0703-31 90 51.
E-post: jamal.el-mosleh@immunicum.com.

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer.
Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX™ och
INTUVAX™, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger
på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid
aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av
dendritceller från friska blodgivare så kan Immunicums produkter produceras i stor
skala. Immunicums koncept har bevisad effekt i djurstudier och genomgår test på
patienter.

Om G&W Fondkommission:

G&W Fondkommission är en registrerad firma till G&W Kapitalförvaltning AB, ett
auktoriserat och oberoende värdepappersbolag som står under Finansinspektionens
tillsyn. G&W bedriver verksamhet inom Kapitalförvaltning och Corporate Finance.
G&W Corporate Finance erbjuder kvalificerad rådgivning kring frågor rörande bl.a.
kapitalanskaffning, emissioner, notering, strukturaffärer och kommunikation till mindre
och medelstora företag, såväl etablerade bolag som företag i tidiga skeden. G&W
Kapitalförvaltning erbjuder diskretionär och rådgivande förvaltning med personlig
service till utvalda kundsegment. Mer information om G&W Fondkommission, G&W
Kapitalförvaltning, G&W Corporate Finance, se www.gwkapital.se


Attachments

Pressmeddelande 130328 - Riktad emission.pdf