Ytterligare ett centrum för patientrekrytering godkänt för Immunicums njurcancervaccinstudie på Norrlands universitetssjukhus i Umeå

SWEDEN


Pressmeddelande
130410

Immunicum AB (publ), som utvecklar terapeutiska cancervacciner, påbörjade i
februari 2012 en klinisk fas I/II-studie på njurcancerpatienter. Studien kommer
att inkludera totalt 12 patienter varav åtta stycken har behandlats hittills på
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Immunicum har nu fått klartecken från
Läkemedelsverket att behandla patienter även på Norrlands
Universitetssjukhus i Umeå.

Det är ännu för tidigt att uttala sig säkert om vaccineffekten men det finns
positiva tecken på tumörspecifik immunaktivering och överlevnadsdata ser
redan nu lovande ut för patienter med mycket dålig prognos. Inga säkerställda
vaccinrelaterade biverkningar har rapporterats.

– Godkännandet att behandla patienter även på Norrlands
Universitetssjukhus gör att vi får en större geografisk spridning och kan nå fler
potentiella njurcancerpatienter att rekrytera till studien, säger Jamal El-
Mosleh, VD på Immunicum.

Immunicums patenterade vaccin bygger på över 30 års forskning inom
området transplantationsimmunologi och aktiverar kroppens egna
immunförsvar för att angripa tumörceller. Bolaget har nyligen genomfört två
nyemissioner och tagit in totalt 30,2 miljoner kronor före emissionskostnader
inför en stundande börsintroduktion på NASDAQ OMX First North med
preliminär första handelsdag den 22 april. Dessa medel kommer användas till
att avsluta den pågående fas I/II-studien på njurcancerpatienter. Dessutom
planeras en klinisk fas I/II-studie på levercancerpatienter.

För ytterligare information kontakta:
Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 0703-31 90 51,
jamal.elmosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):
Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av
cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin,
SUBCUVAX™ och INTUVAX™, samt metoden för expansion av
tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av
dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika
immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av dendritceller från friska
blodgivare så kan Immunicums produkter produceras i stor skala.
Immunicums koncept har bevisad effekt i djurstudier och genomgår test på
patienter.

www.immunicum.se


Attachments

Pressmeddelande 130410 - Immunicum får godkänt för nytt site.pdf