Immunicum ansöker om tillstånd att starta en klinisk prövning på levercancer

SWEDEN


Pressmeddelande
130430

Immunicum AB (publ), ett svenskt noterat bolag som utvecklar terapeutiska
cancervacciner, påbörjade i februari 2012 en klinisk fas I/II-studie på
njurcancer. Bolaget har nu lämnat in en ansökan till Läkemedelsverket om
tillstånd att få starta ytterligare en klinisk fas I/II-prövning på levercancer.
Studien kommer att inkludera totalt 12 patienter och planeras i samarbete
med Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg,
där överläkare Magnus Rizell ansvarar för studien. Den första patienten
beräknas kunna inkluderas omkring årsskiftet 2013/2014.

– Vår ansökan har kunnat lämnas in enligt plan och vi ser fram emot att få
starta vår andra kliniska prövning! Vi tror att vårt vaccin, INTUVAX, har
potential att hjälpa den stora skara levercancerpatienter som inte
diagnostiseras tillräckligt tidigt för att eventuellt kunna botas genom
transplantation eller operation, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Immunicums patenterade vaccin bygger på över 30 års forskning inom
området transplantationsimmunologi och aktiverar kroppens egna
immunförsvar för att angripa farliga substanser som tumörceller. Bolaget har
nyligen genomfört två nyemissioner och tagit in totalt 30,2 miljoner kronor före
emissionskostnader. Aktierna handlas sedan den 22 april 2013 på NASDAQ
OMX First North under kortnamnet IMMU.

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser.
Tel: 08-503 000 50. www.gwkapital.se.

För ytterligare information kontakta:
Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 0703-31 90 51,
jamal.elmosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):
Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av
cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin,
SUBCUVAX™ och INTUVAX™, samt metoden för expansion av
tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av
dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika
immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av dendritceller från friska
blodgivare så kan Immunicums produkter produceras i stor skala.
Immunicums metod har bevisad effekt i djurstudier studeras nu på människa i
kliniska studier.

www.immunicum.se


Attachments

Pressmeddelande 130430 - Immunicum ansöker om HCC-studie.pdf