Immunicum erhåller förlängd SME-status från europeiska läkemedelsmyndigheten

SWEDEN


Göteborg, 2013-06-18 10:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Immunicum AB (publ), ett svenskt noterat bolag som utvecklar terapeutiska cancervacciner, erhöll idag förlängd SME-status från europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Statusen gäller ett år fram med möjlighet till ytterligare förlängning och innebär väsentligt lägre avgifter och en möjlighet för Immunicum att påskynda processen att driva sina projekt fram hos EMA. Syftet med EMA:s SME-avdelning är att aktivt främja innovation och utveckling av läkemedel inom små och medelstora företag.

Immunicums patenterade vaccin bygger på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar kroppens egna immunförsvar för att angripa farliga substanser som tumörceller. I februari 2012 initierades Immunicums första kliniska fas I/II-studie på metastaserad njurcancer där idag 10 av totalt 12 patienter har behandlats med hittills lovande resultat. Under sommaren väntas besked från svenska läkemedelsmyndigheten gällande en ansökan att starta ytterligare en klinisk fas I/II-studie på primär levercancer.

Aktierna handlas sedan den 22 april 2013 på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU.

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

Tel: 08-503 000 50. www.gwkapital.se.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 0703-31 90 51,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX™ och INTUVAX™, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av dendritceller från friska blodgivare så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums metod har bevisad effekt i djurstudier studeras nu på människa i kliniska studier.

http://www.immunicum.se/