Norsk Hydro: Hydro har besluttet permanent stenging av aluminiumverket Kurri Kurri


Hydro har besluttet å stenge aluminiumverket Kurri Kurri i Australia permanent. Produksjonen ved anlegget opphørte i 2012.

Kurri Kurri metallverk har blitt vedlikeholdt siden 2012. Beslutningen om å stenge permanent gjør at Hydro nå går videre med planer for sanering av bygninger og rehabilitering av landområdene som tilhører verket.

Beslutningen om å stanse produksjonen ved aluminiumverket Kurri Kurri i 2012 var basert på den generelle markedssituasjonen for aluminium, slik som den fortsatt svake makroøkonomiske situasjonen, med lave aluminiumpriser, usikre markedsutsikter og sterk australsk dollar (AUD) i forhold til amerikanske dollar (USD).

Hydro har siden 2012 arbeidet med å evaluere og forberede en mulig nedleggelse, og har jobbet med fremtidige planer for området. Dette har resultert i beslutningen om å stenge anlegget permanent. Planene vil nå bli videreutviklet i samråd med lokalsamfunnet og andre interessenter.

"Vi vil opprettholde vårt gode samarbeid med interessenter og lokalsamfunnet rundt anlegget. Vi ønsker deres innspill, oppfatninger og bekymringer, og vil holde dem informert og involvert gjennom fasene i prosjektet, " sier Hilde Merete Aasheim, konserndirektør for Hydros forretningsområde Primærmetall.

Kostnader ved stengingen er ventet å bli motvirket av salg av tomter og utstyr.

Investorkontakt
Kontakt Pål Kildemo
Mobil +47 97096711
Email Pal.Kildemo@hydro.com
 
Pressekontakt
Kontakt Halvor Molland
Mobil +47 92979797
E-mail Halvor.Molland@hydro.com
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12