Norsk Hydro: Ny styreleder og nytt styremedlem i Hydro


Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA valgte tirsdag Dag Mejdell som ny styreleder og Irene Rummelhoff som nytt styremedlem i Hydro.

Terje Vareberg fratrer styret, og vil bli erstattet av Dag Mejdell som styreleder fra 27. mai 2014. Victoire de Margerie fratrer styret og vil bli erstattet av Irene Rummelhoff som aksjonærvalgt styremedlem fra 27. mai 2014. Styret blir redusert med et medlem, fra 11 til 10.

Etter tirsdagens valg består styret i Norsk Hydro ASA av styreleder Dag Mejdell, nestleder Inge Hansen, de aksjonærvalgte styremedlemmene Finn Jebsen, Liv Monica Bargem Stubholt, Eva Persson, Pedro Rodrigues og Irene Rummelhoff, samt de ansattvalgte styremedlemmene Billy Fredagsvik, Sten Roar Martinsen og Ove Ellefsen.

Styret i Hydro er valgt for en periode på inntil to år. I år var de aksjonærvalgte medlemmene på valg. Alle styremedlemmene ble valgt for en periode på to år.

Dag Mejdell (født 1957) er fra Oslo og er konsernsjef i Posten Norge AS. Han ble medlem av styret i Hydro i 2012. Han er styreleder i International Post Corporation, arbeidsgiverforeningen Spekter og SAS AB. Mejdell har også styreverv innen Posten-gruppen.

Irene Rummelhoff (født 1967) er fra Stavanger og er direktør for leting på norsk sokkel i Statoil ASA.

For ytterligere informasjon om styret i Norsk Hydro ASA, se denne nettsiden: http://www.hydro.com/no/Om-Hydro/Organisasjon/Konsernledelse/Styret/

Investorkontakt
Kontakt Pål Kildemo
Mobil +47 97096711
Email Pal.Kildemo@hydro.com

Pressekontakt
Kontakt Halvor Molland
Mobil +47 92979797
E-mail Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12