Norsk Hydro: Valg av leder og nestleder til bedriftsforsamlingen


Bedriftsforsamlingen har valgt Terje Venold til leder og Susanne Munch Tore til nestleder av bedriftsforsamlingen for den gjenværende del av bedriftsforsamlingens funksjonstid frem til ordinær generalforsamling mai 2016.

 

Investorkontakt

Kontakt                        Pål Kildemo

Mobil                           +47 97096711

E-mail                          Pal.Kildemo@hydro.com

 

Pressekontakt

Kontakt                        Halvor Molland

Mobil                           +47 92979797

E-mail                          Halvor.Molland@hydro.com

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12