Norsk Hydro: Endringer i Hydros konsernledelse


Det norske aluminiumselskapet Norsk Hydro ASA vil gjøre flere endringer i konsernledelsen med virkning fra 1. januar 2015.

Kjetil Ebbesberg blir ny konserndirektør for forretningsområdet Valsede Produkter, Hanne Simensen blir ny konserndirektør for People & HSE (helse, miljø og sikkerhet), Anne-Lene Midseim blir ny konserndirektør for CSR & General Counsel, og Inger Sethov blir ny konserndirektør for Communication & Public Affairs. Alle fire blir medlemmer av Hydros konsernledelse.

Ebbesberg (43) er i dag leder for Hydros valseverk i Holmestrand, og har tidligere vært konserndirektør for Metallmarked. Ebbesberg er utdannet siviløkonom, og har hatt en rekke ledende stillinger i kommersiell virksomhet og drift i Hydro siden han startet i 1996. Han har også jobbet som økonomi- og finansdirektør for samvirkeorganisasjonen COOP.

Hanne Simensen (47), tidligere leder for HR i forretningsområdet Energi, og i dag leder for Energy Markets i Hydro, vil bli ny leder av People & HSE. Anne-Lene Midseim (46), i dag direksjonssekretær, og tidligere leder av staber for Hydros forretningsområde Bauksitt & Alumina i Brasil, vil gå inn i den nye stillingen i konsernledelsen som konserndirektør for CSR & General Counsel. Dagens direktør for Communication & Public Affairs, Inger Sethov (44), vil fortsette å lede dette området som konserndirektør og medlem av konsernledelsen.

Wenche Agerup, som i dag er juridisk direktør og konserndirektør for personal og organisasjon, HMS, samfunnsansvar og compliance, og Oliver Bell, konserndirektør for Valsede Produkter, forlater Hydro for å utforske andre muligheter.

Etter endringene vil Hydros konsernledelse bestå av:

Svein Richard Brandtzæg konsernsjef
   
Hilde Merete Aasheim konserndirektør, Primærmetall
Kjetil Ebbesberg konserndirektør, Valsede Produkter
Alberto Fabrini konserndirektør, Bauksitt & Alumina
Eivind Kallevik  konserndirektør med ansvar for økonomi og finans
Anne-Lene Midseim konserndirektør, CSR & General Counsel
Arvid Moss konserndirektør, Energi og forretningsutvikling
Inger Sethov konserndirektør, Communication & Public Affairs
Hanne Simensen konserndirektør, People & HSE

Se www.hydro.com for mer informasjon og bilder.

Investorkontakt

Kontakt               Pål Kildemo

Mobil                    + 47 970 96 711

E-post                  Pal.Kildemo@hydro.com

Pressekontakt

Kontakt               Halvor Molland

Mobil                    + 47 929 79 797

E-post                  Halvor.Molland@hydro.com

*********

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.