LIDDS AB: Förstärkt patentskydd för Liproca® Depot i USA

Helsingborg, SWEDEN


LIDDS AB meddelar idag att det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office (USPTO), har beviljat ett patent samt lämnat en så kallad "Notice of Allowance" för ytterligare en patentansökan kopplad till prostatacancerprodukten Liproca® Depot. En Notice of Allowance innebär att USTPO avser att godkänna patentansökan.

- Ett förstärkt immaterialrättsligt skydd för Liproca® Depot på den amerikanska marknaden är av stort värde för oss, inte minst i samband med framtida diskussioner med potentiella licenstagare. Den patentansökan för vilket vi nu erhållit en Notice of Allowance är den mest centrala i vår breda patentportfölj, säger LIDDS vd Thomas Uhlin.

Liproca Depot® gör det möjligt att injicera ett väl beprövat antihormonellt läkemedel (flutamid) direkt i tumörområdet vid prostatacancer. Där stannar den aktiva substansen och förblir verksam i upp till ett halvår. Bolaget har redan kliniska data som pekar på att Liproca® Depot är effektivt, men medför lägre risk för biverkningar än tablettbehandling. En fas II-prövning pågår för närvarande för att undersöka hur stor mängd läkemedel som är optimalt att injicera och ytterligare studera effekter och biverkningar.

Beskeden från USPTO avser patentansökan 12/224,942 med titeln "Bioresorbable Controlled-Release Composition" (Notice of Allowance) samt patentansökan 11/910,162 med titeln "Method for Treating Prostate Diseases Based on Local Delivery of Active Substances" (beviljat).

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Uhlin, vd, +46 (0) 70 533 51 37, thomas.uhlin@liddspharma.com

LIDDS målsättning är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar.  Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca® Depot - har redan visat mycket goda resultat i kliniska prövningar. LIDDS unika drug delivery-teknologi frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören, vilket kan leda till lindrigare biverkningar och färre doseringstillfällen. Eftersom LIDDS teknologi kan utnyttja läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande.
För mer information, besök www.lidds.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Erik Penser Bankaktiebolag är LIDDSs certified adviser.


Attachments

Förstärkt patentskydd för Liproca® Depot i USA