LIDDS AB : Nytt patent för Liproca® Depot godkänt i Australien

Helsingborg, SWEDEN


LIDDS AB meddelar idag att det australiska patentverket, IP Australia, har beviljat ett patent för den specialdesignade injektor som används under administrationen av prostatacancerprodukten Liproca® Depot.

Administrationsverktyget gör det möjligt att preparera Liproca Depot på ett enkelt och standardiserat sätt inför injicering. Beskedet från IP Australia avser patentnummer; 2009296318 med titeln "Injector device".

Liproca® Depot gör det möjligt att injicera ett väl beprövat antihormonellt läkemedel (flutamid) direkt i tumörområdet vid prostatacancer. Där stannar den aktiva substansen och förblir verksam i upp till ett halvår. Bolaget har redan kliniska data som pekar på att Liproca® Depot är effektivt, men medför lägre risk för biverkningar än tablettbehandling. En fas II-prövning pågår för närvarande för att undersöka hur stor mängd läkemedel som är optimalt att injicera och ytterligare studera effekter och biverkningar.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Uhlin, vd, +46 (0) 70 533 51 37, thomas.uhlin@liddspharma.com

LIDDS målsättning är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar.  Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca® Depot - har redan visat mycket goda resultat i kliniska prövningar. LIDDS unika drug delivery-teknologi frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören, vilket kan leda till lindrigare biverkningar och färre doseringstillfällen. Eftersom LIDDS teknologi kan utnyttja läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande.  
För mer information, besök www.lidds.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2015.  Erik Penser Bankaktiebolag är LIDDSs certified adviser.


Attachments

Nytt patent för Liproca® Depot godkänt i Australien