LIDDS AB : NY VD I LIDDS

Helsingborg, SWEDEN


Thomas Uhlin har av personliga skäl beslutat sig för att lämna sin position som vd. Till efterträdare har styrelsen utsett Monica Wallter. Thomas Uhlin kvarstår som vd fram till den 16 mars, då Monica Wallter tillträder sin nya roll.
 

"Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Monica Wallter. Hon kommer med sina erfarenheter från andra börsbolag inom life science-sektorn stärka LIDDS i dess arbete att utveckla mer målinriktade och mindre biverkningstyngda läkemedel mot bland annat prostatacancer. Samtidigt vill jag tacka Thomas Uhlin som - trots hans korta tid i bolaget - starkt bidragit till att utveckla vår kliniska och regulatoriska strategi. ", säger Michael Oredsson styrelseordförande i LIDDS

Monica Wallter har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom börsnoterade bolag. Hon har bland annat varit vd för Ellen AB och Probi AB samt innehaft ledande positioner inom Pharmacia.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Oredsson, styrelseordförande, +46 (0) 707 18 89 30, michaeloredsson@gmail.com

LIDDS målsättning är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar.  Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca® Depot - har redan visat mycket goda resultat i kliniska prövningar. LIDDS unika drug delivery-teknologi frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören, vilket kan leda till lindrigare biverkningar och färre doseringstillfällen. Eftersom LIDDS teknologi kan utnyttja läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande.  
För mer information, besök www.lidds.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2015.  Erik Penser Bankaktiebolag är LIDDSs certified adviser.  


Attachments

NY VD I LIDDS