LIDDS AB: LIDDS får positivt patentbesked i USA

Helsingborg, SWEDEN


LIDDS AB meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har lämnat en så kallad "Notice of Allowance" för en patentansökan kopplad till den teknologiplattform som är grunden för bland annat Liproca® Depot. Liproca® Depot gör det möjligt att injicera läkemedel direkt i tumörområdet vid prostatacancer. En Notice of Allowance innebär att USPTO avser att godkänna patentansökan.

Liproca® Depot gör det möjligt att injicera ett väl beprövat antihormonellt läkemedel (flutamid) direkt i tumörområdet vid prostatacancer. Där stannar den aktiva substansen och förblir verksam i upp till ett halvår. Bolaget har redan kliniska data som pekar på att Liproca® Depot är effektivt och medför lägre risk för biverkningar än tablettbehandling. En fas II-prövning pågår för närvarande för att undersöka hur stor mängd läkemedel som är optimalt att injicera och ytterligare studera effekter och biverkningar.

Beskedet från USPTO avser patentansökan P81000334US01 med titeln "Composition comprising blodegradable hydrating ceramis for controlled drug delivery". Ansökan är baserad på en tidigare patentansökan och har lämnats in för att möjliggöra ett bredare patentskydd.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Uhlin, vd, +46 (0) 70 533 51 37, thomas.uhlin@liddspharma.com

LIDDS målsättning är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar.  Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca® Depot - har redan visat mycket goda resultat i kliniska prövningar. LIDDS unika drug delivery-teknologi frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören, vilket kan leda till lindrigare biverkningar och färre doseringstillfällen. Eftersom LIDDS teknologi kan utnyttja läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande.  
För mer information, besök www.lidds.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2015.  Erik Penser Bankaktiebolag är LIDDSs certified adviser.


Attachments

LIDDS får positivt patentbesked i USA