LIDDS rekryterar ny CFO och FoU-chef

Helsingborg, SWEDEN


LIDDS meddelar idag att Bengt Norvik utsetts till ny CFO för bolaget och Carl Gustaf Gölander till chef för klinisk forskning och utveckling.

Bengt Norvik har mångårig erfarenhet som CFO från bland annat börsnoterade Know It samt från flera life science- och forskningsföretag. Han tillträder den 22 april, då nuvarande CFO Per-Ola Forsberg lämnar sin befattning.

Carl-Gustaf Gölander har innehaft en lång rad chefsbefattningar inom FoU, kliniska prövningar och affärsutveckling på Orexo, Q-Med, Galderma och andra läkemedelsföretag. Han tillträder den 15 april, och efterträder Hans Lennernäs.

Genom rekryteringen av Bengt Norvik och Carl Gustaf Gölander säkrar vi kontinuiteten i den kompetens och erfarenhet som behövs för vår satsning på att utveckla Liproca® Depot - en ny behandling av prostatacancer som avsevärt kan förbättra patienternas livskvalitet. LIDDS patenterade teknologiplattform ger breda möjligheter att ta fram läkemedel mot fler cancerformer och andra sjukdomar, så bolagets möjligheter är stora även utanför prostataområdet, säger Monica Wallter, VD på LIDDS

Jag vill samtidigt passa på att tacka Hans Lennernäs och Per-Ola Forsberg för deras betydande insatser i bolaget, tillägger Monica Wallter.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post monica.wallter@liddspharma.com

LIDDS mål är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar.  Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca® Depot - har redan visat mycket goda resultat i kliniska prövningar. LIDDS unika drug delivery-teknologi frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för att minska biverkningarna och reducera antalet doseringstillfällen. Eftersom LIDDS teknologi kan utnyttja läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande.  
För mer information, besök www.lidds.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2015.  Erik Penser Bankaktiebolag är LIDDS certified adviser.


Attachments

LIDDS rekryterar ny CFO och FoU-chef