Sveitarfélagið Árborg - ársreikningur 2014

Sveitarfélagið Árborg skilar meiri afgangi frá rekstri en áætlað var

Selfoss, ICELAND


 

Rekstrarafkoma Sveitarfélagsins Árborgar árið 2014 er betri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir og afgangur af rekstri samstæðunnar fimmta árið í röð. Fjármagnsgjöld nema 334 millj.kr. nettó, eða um 59,5 millj.kr. minna en áætlun gerði ráð fyrir. Afskriftir nema 368 millj.kr., en engu að síður er afgangur upp á 122,9 millj.kr. fyrir skatta sem er 63,5 millj.kr. hærra en gert var ráð fyrir í áætlun. Tekjuskattur nemur 20,5 millj.kr. en rekstrarniðurstaða samstæðunnar er jákvæð um 102,3 millj.kr., eða 42,7 millj.kr. betri niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir.

Skuldir eru enn miklar og skuldahlutfallið 153%. Fjárfesting á árinu 2014 nam 1.403 millj.kr., veltufé frá rekstri var 744 millj.kr. og 728 millj.kr. greiddar í afborganir lána. Ný lán voru tekin að fjárhæð 1.390 millj.kr. Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindingar hækkaði meira á milli ára en gert hafði verið ráð fyrir, sömuleiðis hækkaði lífeyrisskuldbinding sem hluti af skuldum sveitarfélagsins, eða um 135 millj.kr. á milli ára, sem er meiri hækkun nú en undanfarin ár. Áfram verður leitast við að vinna að hagræðingu í rekstri og lækkun skulda eins og kostur er.

 


Attachments

Sveitarfélagið Árborg ársreikningur 2014 fyrri umræða 29. apríl 2015.pdf