Serendipity Innovations AB (publ.) publicerar årsredovisning för 2014

Stockholm, SWEDEN


Pressmeddelande
13 maj 2015

Årsredovisningen finns från och med i dag den 13 maj tillgänglig på bolagets hemsida, www.sdip.se.

Serendipity Innovations preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Serendipity Innovations Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, VD, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Amin Omrani, Investor Relations, 070-798 36 39, amin@sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2015.


Attachments

Serendipity Innovations årsredovisning 2014 Serendipity_publicerar_årsredovisning_för 2014