Serendipity Innovations AB (publ.) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2015

Stockholm, SWEDEN


Pressmeddelande
21 maj 2015

Delårsrapporten finns från och med i dag den 21 maj tillgänglig på bolagets hemsida, www.sdip.se.

Kvartalet i korthet:

  • Bolagets totala intäkter under det första kvartalet uppgick till 117,9 Mkr jämfört med 49,7 Mkr för motsvarande period förra året.
  • Rörelseresultatet för kvartalet ökade med 19 procent vilket indikerar fortsatt god lönsamhet under en period där bolaget fokuserat på att växa den centrala organisationen samt har genomfört en resurskrävande noteringsprocess på Nasdaq First North Premier.
  • Det är framförallt affärsområdet Technical Services där två förvärv genomfördes under tredje kvartalet 2014 och ett i januari 2015, som bidragit till intjäningstillväxten

Serendipity Innovations preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Serendipity Innovations Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdip.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, VD, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Amin Omrani, Investor Relations, 070-798 36 39, amin@sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2015.


Attachments

Serendipity_Innovations_delårsrapport_jan_mars_2015 Serendipity Innovations delårsrapport januari-