Carl Johan Åkesson ny CFO för Serendipity Innovations AB

Stockholm, SWEDEN


Pressmeddelande
9 juni 2015

Serendipity Innovations utökar ledningsgruppen med Carl Johan Åkesson som blir CFO för koncernen och tillträder den 31 augusti 2015. Carl Johan har erfarenhet från att arbeta som CFO och financial controller inom internationella koncerner och börsnoterade bolag.

Carl Johan Åkesson kommer närmast från en roll som CFO på Mediaplanet International och har dessförinnan arbetat som financial controller på EF Education och Modern Times Group MTG. Rekryteringen av Carl Johan innebär att Jakob Holm som tidigare haft en tvådelad roll som CFO och Vice VD kommer att träda in i en renodlad Vice VD-roll med tydligare fokus på att verkställa Serendipity Innovations strategi för tillväxt genom förvärv.

Serendipity Innovations preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Serendipity Innovations Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdip.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, VD, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Amin Omrani, Investor Relations, 070-798 36 39, amin@sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2015.


Attachments

Carl Johan Åkesson ny CFO för Serendipity Innovations AB