Serendipity Innovations förvärvar Umeåbaserade Medicvent Aktiebolag

Stockholm, SWEDENPressmeddelande
1 juli 2015

Serendipity Innovations förvärvar per den 1 juli 2015 samtliga aktier i Medicvent Aktiebolag. Bolaget kommer att ingå i affärsområdet Technical Services.

Medicvent Aktiebolag grundades 1983 och utför installation och service av affärskritiska byggtekniska installationer i sjukhusmiljö. Bolaget har under lång tid påvisat god underliggande lönsamhet. Omsättningen under 2014 uppgick till cirka 25 Mkr med ett rörelseresultat (EBIT) som översteg 30 procent.

Inklusive förvärvet av Medicvent Aktiebolag uppgår koncernens sammanlagda intäkter på årsbasis till cirka 354 Mkr och sammanlagda rörelseresultat på årsbasis till cirka 61 Mkr. För förvärvade bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett helt räkenskapsår har de senaste årsboksluten adderats till koncernens senaste årsbokslut.

Serendipity Innovations preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Serendipity Innovations Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdip.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, VD, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Jakob Holm, Vice VD, 076-161 21 91, jakob@sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services.

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2015.


Attachments

Serendipity Innovations förvärvar Umeåbaserade Medicvent Aktiebolag