Serendipity Innovations förvärvar elteknikbolaget CentralByggarna

Stockholm, SWEDENPressmeddelande
2 juli 2015

Serendipity Innovations förvärvar per den 2 juli 2015 samtliga aktier i CentralByggarna i Åkersberga AB. Bolaget kommer att ingå i affärsområdet Technical Services och därmed ytterligare komplettera Serendipity-koncernens verksamhet inom hiss- och elsektorn.

CentralByggarna i Åkersberga grundades 2003 och arbetar med konstruktion, tillverkning och service av elautomatik-utrustning. Bolaget har haft en stabil tillväxt med god underliggande lönsamhet. Omsättningen under 2014 uppgick till cirka 34 Mkr.

Inklusive förvärvet av CentralByggarna i Åkersberga AB uppgår Serendipity-koncernens sammanlagda intäkter på årsbasis till cirka 388 Mkr och det sammanlagda rörelseresultatet på årsbasis till cirka 66 Mkr. För förvärvade bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett helt räkenskapsår har de senaste årsboksluten adderats till koncernens senaste årsbokslut.

Serendipity Innovations preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Serendipity Innovations Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdip.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, VD, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Jakob Holm, Vice VD, 076-161 21 91, jakob@sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services.

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2015.


Attachments

Serendipity Innovations förvärvar elteknikbolaget CentralByggarna