Nyckelteknologipatent beviljat för USA

Helsinki, FINLAND


Helsingfors, den 11 augusti 2015 kl. 8.00

  • Förstärkt patent för Nexstims spjutspetsteknologi

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), ett medicintekniskt företag med syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter med hjälp av icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att United States Patent and Trademark Office ("USPTO") nu har beviljat ett nyckelpatent för deras metod och system för visning elektriska fält som genereras i hjärnan genom transkraniell magnetstimulering (TMS).

Nexstims system med navigerad hjärnstimulering eller NBS (Navigated Brain Stimulation) är världens mest avancerade navigerade TMS-system och det enda som kan modellera elektriska fält i hjärnan. E-fältsbaserad navigering ger utökad exakthet, repeterbarhet och doseringsstyrning för användning av TMS som ett kliniskt verktyg för personanpassad terapi.

Detta godkännande är ett tillägg till vad som f.n. gäller i Kina och Japan.

TMS använder en induktionsapparat där ett tidsvarierande magnetfält genereras för att inducera ett E-fält i hjärnan. Neuronerna på de områden i hjärnan som utsätts för ett tillräckligt starkt elektriskt fält aktiveras eller stimuleras. Det elektriska fält som induceras i hjärnan av en TMS-induktionsapparat i NBS visas som en överliggande grafisk bild av en anatomisk presentation av den hjärna som ska behandlas. Genom att titta på displayen kan användaren få en klar bild av E-fältet, och interaktivt placera TMS-induktionsapparaten i realtid och i förhållande till hjärnan för att stimulera ett målställe.

Janne Huhtala, VD för Nexstim, kommenterar: "Nexstims teknologi är ledande vad gäller hjärnstimulering och detta godkännande ökar ytterligare det globala värdet av vår unika E-fältsnavigering. Medan den redan används i vårt NBS-system för prekirurgisk kartläggning förstärker detta vår position när vi närmar oss den första interimsanalys under det tredje kvartalet i år från Fas III-studien i stroketerapi i USA".

NEXSTIM ABP
Janne Huhtala, VD

För mer information gå till www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, verkställande direktör      janne.huhtala@nexstim.com

UB Capital Oy (certifierad rådgivare)                  +358 (0)9 2538 0225
Walter Ahlström / Tom Olsio

Consilium Strategic Communicatio                 +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan            nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett finländskt företag som grundades år 2000. Företaget har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation (nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Mer information finns på www.nexstim.com.


Attachments

Nyckelteknologipatent beviljat för USA