Serendipity förvärvar kroatiska installations- och serviceföretaget Metus

Stockholm, SWEDEN


Pressmeddelande
19 augusti 2015

Serendipity Innovations tecknar avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i Metus d.o.o. Bolaget kommer att ingå i affärsområdet Technical Services och därmed utöka Serendipity-koncernens verksamhet inom hiss- och elsektorn på den internationella marknaden. Efter förvärvet kommer Metus nuvarande vd att äga de övriga 30 procenten i bolaget.

Metus grundades 2005 och arbetar med installationer, moderniseringar, service, underhåll och reparationer av hissar och rulltrappor. Bolaget är baserat i Kroatien med verksamhet och kunder i bland annat Tyskland, Österrike och Benelux. Bolaget omsätter cirka 90 Mkr med en nettovinst om cirka 11 Mkr.

Serendipity Innovations preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Serendipity Innovations Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdip.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, VD, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Jakob Holm, Vice VD, 076-161 21 91, jakob@sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services.

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2015.


Attachments

Serendipity förvärvar kroatiskt installations- och serviceföretag