Serendipity förvärvar svenskt verkstadsbolag

Stockholm, SWEDEN


Pressmeddelande
31 augusti 2015

Serendipity Innovations förvärvar per den 31 augusti 2015 samtliga aktier i Thors Trading AB. Bolaget kommer att ingå i affärsområdet Technical Services och därmed utvidga Serendipity-koncernens erbjudande inom ingenjörsbaserade tjänster och nischade produkter.

Thors Trading bedriver utveckling och produktion i Västerås och Delsbo. Bolaget har under lång tid haft en stabil omsättning med god underliggande lönsamhet. Under 2014 uppgick rörelseresultatet till cirka 8 Mkr.

Serendipity Innovations preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Serendipity Innovations Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdip.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, VD, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Jakob Holm, Vice VD, 076-161 21 91, jakob@sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services.

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2015.


Attachments

Serendipity förvärvar svenskt verkstadsbolag