Inbjudan till telefonkonferens för tredje kvartalet 2015


MTG offentliggör resultatet för det tredje kvartalet 2015, torsdagen den 22
oktober kl. 07.30 CET. En telefonkonferens hålls samma dag kl. 09.00 CET ledd av
Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef, samt Maria Redin, tillförordnad
finanschef.
Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort
presentation av rapporten, följd av en frågestund. Använd följande nummer för
att delta:

Sverige: +46(0)8 5033 6539
Storbritannien: +44(0)20 3427 1901
USA: +1646 254 3361

Kod till telekonferensen: 9248214

Vänligen ring in 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att
konferensen startar i tid.

Det går även att lyssna på telefonkonferensen via MTGs hemsida www.mtg.com. En
presentation kommer att finnas tillgänglig på samma adress.

****
Frågor?
www.mtg.com
Facebook (https://www.facebook.com/pages/Modern-Times
-Group/184644878213403?fref=ts): facebook.com/MTGAB
 (https://www.facebook.com/MTGAB?fref=ts)Twitter (https://twitter.com/MTGAB):
@mtgab
 (https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fmtg.com%2F&scr
e 
en_name=MTGAB&tw_p=followbutton&variant=2.0)press@mtg.com (eller Per Lorentz +46
73 699 27 09)
investors@mtg.com (eller Matthew Hooper +44  7768 440 414)
MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell
underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och
inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion
och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands
ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA”
och ”MTGB”).

Attachments

10073292.pdf