MTG säljer ryska och internationella betal-TV-verksamheter


MTG tillkännagav idag att man har signerat och samtidigt slutfört försäljningen
av koncernens ryska och internationella verksamheter för försäljning av betal-TV
-kanaler för en köpeskilling om 45.5 miljoner amerikanska dollar. Den ryska
kanalverksamheten omfattar fakta- film- och sportkanaler. Den internationella
kanalverksamheten omfattar pan-regionala faktakanaler och TV1000-kanaler.
Försäljningen påverkar inte några av MTGs övriga underhållningskanaler eller den
globala betal-TV-verksamheten Trace. De sålda verksamheterna genererade
sammanlagt 448 Mkr i försäljning och ett rörelseresultat om 102 Mkr för de
första nio månaderna 2015.

MTGs internationella kanalverksamhet har förvärvats av Sabiero Holdings Limited,
ett helägt dotterbolag till det internationella private equity-bolaget Baring
Vostok. Det ryska bolaget LLC Sinerdzhi har förvärvat MTGs kanalverksamheter i
Ryssland.

Irina Gofman, MTG Executive Vice President och VD för de förvärvade
verksamheterna kommer att ansvara för dessa verksamheter under de nya ägarna. De
existerande ledningsgrupperna och anställda kommer också att stanna med de
förvärvade verksamheterna under de nya ägarna.

“Försäljningen har föranletts av förändringar i rysk lagstiftning gällande
utländskt ägande av medier som introducerades förra året och som börjar gälla
från början av nästa år. Vi har grundligt utvärderat de alternativ som finns
till vårt förfogande i denna situation för att säkerställa den bästa möjliga
utgången för våra intressenter i dessa verksamheter och MTG som helhet.

Jag vill tacka alla de talangfulla och lojala kollegor som har bidragit så
mycket till den fantastiska tillväxten i dessa verksamheter som vi lanserade. Vi
önskar er all framgång i framtiden och ser fram mot fortsatt framgång
tillsammans, då vi kommer att fortsätta erbjuda dessa kanaler på våra olika
satellit-TV-plattformar.

Dessa transaktioner, tillsammans med avtalet som tillkännagavs av CTC Media,
avser att slutföra de åtgärder vi behöver genomföra för att anpassa oss till den
nya ryska lagen. Vi har totalt investerat 123 miljoner amerikanska dollar
kontant i Ryssland sedan 2001 och kommer i så fall ha genererat 770 miljoner
dollar i kassa under samma period, vilket motsvarar en kontant återbäring på mer
än fem gånger vår investering.”

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

En preliminär icke kassapåverkande redovisningsvinst om cirka 40 Mkr kommer att
redovisas som en post av engångskaraktär i MTGs resultat för det fjärde
kvartalet och helåret 2015 som ett resultat av denna transaktion. Effekterna
från transaktionerna i CTC Media redovisas redan separat under raden för
”avyttrade verksamheter” i MTGs räkenskaper”.

****
Frågor?
www.mtg.com
Facebook: facebook.com/MTGAB
Twitter: @mtgab
press@mtg.com (eller Per Lorentz 46 73 699 27 09)
investors@mtg.com (eller Matthew Hooper 44 7768 440 414)
MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell
underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och
inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion
och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands
ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm
(”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2014
klockan 09.50 CET.

Attachments

10264176.pdf