MTG slutför försäljningen av sina ungerska fri-TV-kanaler


MTG har idag slutfört försäljningen av sin fri-TV-verksamhet i Ungern som består
av kanalerna VIASAT3 och VIASAT6, samt play-tjänsten Viasat Play till Sony
Pictures Television (SPT) Networks, efter att ha fått godkännande av den
ungerska konkurrensmyndigheten.
Verksamheterna kommer att avkonsolideras från MTGs räkenskaper från 1 november.
Transaktionens nettoeffekt kommer att redovisas som en engångseffekt i MTGs
resultaträkning.

****
Frågor?
www.mtg.com
Facebook: facebook.com/MTGAB
Twitter: @mtgab
press@mtg.com (eller Per Lorentz 46 73 699 27 09)
investors@mtg.com (eller Matthew Hooper +44 7768 440 414)
MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell
underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och
inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion
och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands
ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm
(”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2015
klockan 14.00 CET.

Attachments

10307718.pdf